Μετάβαση στο περιεχόμενο
Comment se procurer un certificat de conformité ?

Πώς να αποκτήσετε πιστοποιητικό συμμόρφωσης;

ο COC ή Ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης πρέπει να υπάρχει στην αίτησή σας για ταξινόμηση ξένου οχήματος στη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Βέλγιο, τη Γερμανία και όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Το έγγραφο είναι απαραίτητο για την απόκτηση νέας ταξινόμησης ενός εισαγόμενου αυτοκινήτου. Στην Αλγερία απαιτείται ακόμη και η ταξινόμηση ενός οχήματος που εισάγεται στην Αλγερία.

Μάθετε τα πάντα για το πιστοποιητικό συμμόρφωσης

Το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης ή COC είναι ένα πιστοποιητικό που εκδίδεται από το τμήμα έγκρισης του κατασκευαστή αυτοκινήτων κάθε φορά που ένα μοντέλο διατίθεται προς πώληση στην Ευρώπη. Εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας που επιβάλλονται από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και επιτρέπει επίσης την έκδοση του πιστοποιητικού εγγραφής. Απαιτείται πάντα η εγγραφή για πρώτη φορά εισαγόμενου οχήματος στη χώρα εισαγωγής. Το αίτημα για το ευρωπαϊκό πιστοποιητικό συμμόρφωσης υποβάλλεται μόνο στον ιστότοπο έγκρισης πολλαπλών σημάτων www.coc-europe.fr. Το έγγραφο που εκδόθηκε από την Coc Europe εγγυάται ότι το όχημά σας πληροί τα πρότυπα που ισχύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Coc είναι δυνατό μόνο για οχήματα που πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Όχημα κατηγορίας N1, L1 ή M1
  • Όχημα που κατασκευάζεται και διατίθεται στην αγορά για χώρες της Ε.Ε
  • Όχημα κατασκευής 1996
  • Μη μετατρεπόμενο όχημα κατά την έξοδο από το εργοστάσιο

Ο χρόνος παραλαβής του CoC εξαρτάται από τη μάρκα, το μοντέλο, το έτος και την κατηγορία του οχήματος. Κατά μέσο όρο, η λήψη του εγγράφου διαρκεί μερικές ημέρες για τον κατασκευαστή Audi ή VW και 2 εβδομάδες για τη μάρκα Porsche ή Maserati.

Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης χρεώνεται πάντα για δεύτερη έκδοση του CoC.

Είναι δωρεάν μόνο για καινούργια οχήματα και δεν έχει καταχωρηθεί ποτέ στην Ευρώπη.

Θα πρέπει να πληρώσετε το ποσό των 190 € για πιστοποιητικό συμμόρφωσης Bmw ή 290 € για ένα Peugeot CoC.

 

Πώς μπορώ να ξέρω εάν απαιτείται πιστοποιητικό συμμόρφωσης;

Μπορείτε να μάθετε εάν χρειάζεστε ή όχι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης ελέγχοντας το ξένο έγγραφο εγγραφής. Είναι απαραίτητο να ελέγξετε τα δεδομένα που αναγράφονται στην ξένη γκρίζα κάρτα που επιτρέπουν την επικύρωση της αίτησής σας για ταξινόμηση του οχήματος χωρίς την παρουσία του Πιστοποιητικού Συμμόρφωσης. Δεν χρειάζεστε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης εάν η ξένη γκρίζα κάρτα αναφέρει πλήρεις πληροφορίες στα πεδία D1, D2, D3 και K.

Αλλά στην πλειονότητα των αρχείων αίτησης γκρι κάρτας, το COC ζητείται επειδή η ξένη γκρι κάρτα είναι ελλιπής.

Προηγούμενη ανάρτηση Τι είναι το COC ή το Ευρωπαϊκό COC
Επόμενα άρθρα Πώς να αποκτήσετε δωρεάν πιστοποιητικό συμμόρφωσης;